Miś Wędrowniczek

Szkolny Klub Małego Turysty "Miś Wędrowniczek" przy SP 15 w Przemyślu powstał z myślą o rozwijaniu pasji turystycznych i krajoznawczych dzieci z klas 1-3, jednak współpracuje się również z wychowawcami klas starszych. Ze względu na zainteresowania, pomysły, a także prośby i potrzeby uczniów program jest regularnie uzupełniany i modyfikowany.

Wycieczki i rajdy piesze odbywają się raz w miesiącu bez względu na pogodę, przez cały rok szkolny. Podczas rajdów uczniowie zbierają odznaki PTTK w oparciu o ilość przebytych kilometrów wpisanych w posiadane książeczki krajoznawcze.

 

Nasze cele:

 • kształtowanie postawy poszanowania przyrody;
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi innego wyznania i innych kultur;
 • rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych;
 • wdrażanie do umiłowania małej ojczyzny;
 • stwarzanie warunków do praktykowania zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się na szlakach turystycznych,
  korzystania z map, przewodników turystycznych, informatorów;
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;
 • poznawanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się podczas wycieczek
  i rajdów w oparciu o KARTĘ TURYSTY.

 

 

Warunki realizacji:

 • odpowiednie warunki atmosferyczne;
 • odpowiednie obuwie;
 • dobry humor uczestników :).

 

 

 

   
Oda do małego turysty:
Warto zacząć wędrówkę z "piętnastką",
Aby własny szlak odnaleźć tuż przed osiemnastką.

Nauczyciel i przewodnik PTTK:

Elżbieta Czycz

 

Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 20:17 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 20:19

Na skróty