Polak, Węgier - dwa bratanki

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu
oraz
Przemyska Witryna Artystyczna

zapraszają do udziału w konkursie
POLAK, WĘGIER - DWA BRATANKI!*HISTORIA KONKURSU

2012 - Pierwsza edycja konkursu.
Organizator: Przemyska Witryna Artystyczna.
Patronat: Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

2014 - Druga Edycja Konkursu.
Organizatorzy: Przemyska Witryna Artystyczna, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu.
Patronat: Prezydent Miasta Przemyśla oraz Samorząd Narodowości Polskiej w Egerze.

2015 -Trzecia Edycja Konkursu.
Organizatorzy: Przemyska Witryna Artystyczna, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu, Niepubliczne Gimnazjum "MORAWA" w Przemyślu.
Patronat: Prezydent Miasta Przemyśla oraz Samorząd Narodowości Polskiej w Egerze.

2016 - Czwarta Edycja Konkursu.
Organizatorzy: Przemyska Witryna Artystyczna, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu, Niepubliczne Gimnazjum : MORAWA" w Przemyślu.
Patronat: Samorząd Narodowości Polskiej w Egerze.


*CELE PROJEKTU: wzbudzanie zainteresowania historią, przyrodą, życiem obyczajowym i kulturalnym Węgier. Promocja Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Promocja twórczości artystycznej uczestników konkursu.

*ADRESAT KONKURSU: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Przemyśla i powiatu przemyskiego.

*TEMATYKA PRAC:
"MOJE WĘGRY" LUB "POLAK, WĘGIER - DWA BRATANKI!" (interpretacja dowolna).

*FORMA PRAC:
esej, pamiętnik, opowiadanie, reportaż, wiersz, fotografia, praca plastyczna, prezentacja multimedialna, film i inne.

*ZASADY UCZESTNICTWA:
nadesłanie pracy W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres:
lub
dostarczenie pracy W FORMIE TRADYCYJNEJ do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu
(ul. Wincentego Pola 5)

*INFORMACJE O AUTORZE: Do nadesłanej pracy należy dołączyć następujące informacje : Imię, nazwisko i wiek autora pracy,imię i nazwisko opiekuna, nazwa szkoły, adres e-mail/telefon.

*TERMIN NADSYŁANIA PRAC: Do 5 marca 2017 roku.

*OGŁOSZENIE WYNIKÓW: marzec 2016
Osoby wyróżnione zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą e-mailową /telefoniczną.

*WYSŁANIE PRACY NA ADRES WITRYNY / DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 15 W PRZEMYŚLU jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej ewentualną (nieodpłatną) publikację w sieci internetowej, umieszczanie reprodukcji w prasie oraz innych materiałach, publikacjach i ekspozycjach związanych z organizacją konkursu. Jest ono również jednoznaczne z oświadczeniem autora, iż przysługują mu do pracy majątkowe prawa autorskie oraz oświadczeniem, że praca nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich.


WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE:
Alicja Pietraszkiewicz, e-mail:

Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 20:02 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 20:02

Na skróty