Szkolne Prezentacje Artystyczne

Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej pod nazwą "Szkolne Prezentacje Artystyczne" organizowany jest od 2002 roku. Ma on zasięg regionalny i odbywa się w dwóch etapach. Eliminacje prowadzone są w Lubaczowie, Jarosławiu Przeworsku i Przemyślu. Finał przeglądu organizowany w Przemyślu jest wielkim wydarzeniem artystycznym promującym szkolną kulturę sceniczną.

Rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz świadoma umiejętność korzystania z jej zdobyczy jest jednym z naczelnych celów tworzenia i animowania amatorskiego ruchu artystycznego.

Szkolne Prezentacje Artystyczne wychodzą naprzeciw tym trendom, stwarzając możliwość szerszej prezentacji własnych osiągnięć. Bardzo często jest tak, że w szkołach tworzone są piękne, wartościowe widowiska, kabarety, pokazy taneczne, teatrzyki kukiełkowe itp., przygotowywane z wielkim rozmachem i zaangażowaniem nauczycieli i młodzieży. Programy te są jednak tylko raz, czasem dwa razy pokazane wąskiej grupie odbiorców i znikają a wraz z nimi kolosalna praca wykonawców i twórców.

"Prezentacje" pozwalają "ocalić od zapomnienia", choćby na krótką chwilę, to co piękne oraz stwarzają możliwość profesjonalnego pokazu dla szerszej widowni. Stają się również polem integracji amatorskich środowisk twórczych, miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów.

Ideą tworzenia przeglądu jest rozbudzenie scenicznej twórczości amatorskiej w szkołach od najniższych szczebli, bo właśnie tam mają swoje źródła wszelkie procesy kulturotwórcze. "Ja - aktywny twórczo" to dewiza zarówno dla ucznia, nauczyciela jak i dla całej szkoły.


 

ORGANIZATORAMI PRZEGLĄDU SĄ:

Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
Centrum Piosenki Dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu


PRZEGLĄD ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM

WOJEWODY PODKARPACKIEGO
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
STAROSTY PRZEMYSKIEGO
PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA


SZKOLNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE MAJĄ NA CELU:
 • Stworzenie sceny promocyjnej dla amatorskiej twórczości dziecięcej.
 • Zachęcanie nauczycieli do poszukiwania "młodych talentów".
 • Przyjęcie przez szkoły postawy stymulującej szeroko rozumiany rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Stwarzanie płaszczyzny wymiany doświadczeń i konfrontacji własnych dokonań.
 • Połączenie przeglądu twórczości z warsztatami artystycznymi z dziedziny: emisji głosu, ruchu scenicznego, tańca i teatru.


UCZESTNICY:
W prezentacjach udział mogą brać uczniowie:
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów,
 • szkół średnich.

Państwowe i Prywatne Szkoły Muzyczne mogą brać udział w prezentacjach tylko w kategorii inscenizacja i taniec.

W konkursie nie mogą brać udziału chóry.


KAŻDA SZKOŁA MA MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI:
 • trzech piosenek (trzech różnych wykonawców - jeden wykonawca prezentuje jedną piosenkę),
 • inscenizacji nieprzekraczającej 15 minut,
 • dwóch układów tanecznych o łącznym czasie nieprzekraczającym 8 minut.


NOMINACJĘ DO FINAŁU Z KAŻDEGO OŚRODKA OTRZYMA:

jedna inscenizacja, dwa tańce i cztery piosenki.

Finał Regionalny odbędzie się w sali Centrum Kulturalnego w Przemyślu


PROGRAM FINAŁU REGIONALNEGO
 
900 - PRZYJAZD UCZESTNIKÓW
930 - SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI - OPIEKUNAMI W KLUBIE "PIWNICE"
1000 - PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
1330 - WYCIECZKA Z PRZEWODNIKAMI PO PRZEMYŚLU
1500 - 1600 CZAS WOLNY
1600 - OGŁOSZENIE LISTY ZAPROSZONYCH DO KONCERTU GALOWEGO
1610 - PRZYGOTOWANIA DO KONCERTU GALOWEGO
1700 - KONCERT GALOWY
1845 - ZAKOŃCZENIE FINAŁU SZKOLNYCH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH


JURY PRZYZNAJE:
 • 7 tytułów LAUREATA
  (1 w kategorii teatr, 2 w kategorii taniec, 4 w kategorii piosenka) - statuetka, nagroda rzeczowa i występ w Koncercie Galowym
 • 7 wyróżnień z zaproszeniem do występu w koncercie galowym
 • Listy Gratulacyjne

 

 

Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 20:00 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 09-01-2024 22:02

Na skróty