WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie

Podręcznik i ćwiczenia

Wędrując ku dorosłości pod red. Teresy Król
 


Zajęcia edukacyjne wychowania do życia w rodzinie służą wspieraniu młodych ludzi w osiąganiu dojrzałości i podejmowaniu wysiłku samowychowania. Są pomocne w zrozumieniu miłości , przestrzegają przed uzależnieniami , motywują do szukania autorytetów. Tematyka zajęć realizuje treści zawarte w nowej podstawie programowej. (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej... Dz .U. z dnia 24 lutego 2017 roku , poz. 356).Cel zajęć:
Dopomóc młodemu człowiekowi w jego rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym.

Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 19:50 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 19:51

Na skróty