Szkoła w ruchu

PODSUMOWANIE AKCJI "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"
ORGANIZOWANEJ W RAMACH ROKU SZKOŁY W RUCHU

 

W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może". Celem akcji było ubieganie się o tytuł "Szkoły w Ruchu" poprzez propagowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywności fizycznej w swoim środowisku zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie opracowanym przez organizatora. W okresie trwania akcji nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie naszej szkoły zrealizowali i udokumentowali poniżej przedstawione zadania obejmujące ruch w szkole:
 1. zadanie z obszaru nr 1 - wychowanie fizyczne
  - zajęcia edukacyjne: napisanie dwóch scenariuszy i przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego;

 2. zadanie z obszaru nr 2 - wychowanie fizyczne
  - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego: napisanie dwóch scenariuszy i przeprowadzenie zajęć;

 3. zadanie z obszaru nr 4 - kwalifikacje i doskonalenie zawodowe nauczycieli:
  udział nauczyciela wychowania fizycznego w konferencji metodyczno - szkoleniowej;

 4. zadanie z obszaru nr 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe:
  przeprowadzenie trzech akcji związanych z aktywnością ruchową;
Przedstawione powyżej zadania zostały opisane i udokumentowane na kolejnych stronach niniejszej zakładki "Szkoła w Ruchu".
O przyznaniu albo odmowie przyznania tytułu "Szkoła w Ruchu" szkoła zostanie powiadomiona w formie elektronicznej - poprzez e-mail, a także odpowiednie oznaczenie na mapie SwR na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl.
Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 19:47 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 19:47

Na skróty