Artystycznie

    cpdz

    

     CENTRUM PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

      Centrum Piosenki Dziecięcej zostało utworzone 1 marca 1999 roku na mocy decyzji dyrektora szkoły z dnia 25 lutego 1999 roku pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury, Życia Podkarpackiego i Super Nowości oraz przy akceptacji metodycznej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i działa w strukturze organizacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu. Koordynatorem jest nauczyciel muzyki Artur Mykita. Powodem powstania Centrum były wieloletnie doświadczenia w dziedzinie muzycznej twórczości dziecięcej podejmowane przez naszą szkołę. Nasilający się rozwój zainteresowań sztuką wykonawczą u dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz twórcze poszukiwania opiekunów - nauczycieli. Jako główny cel przyjęliśmy wspieranie i promowanie młodych talentów oraz dążenie do ich  rozwoju artystycznego.

Takie ukierunkowanie stało się podstawą do podjęcia przez nas następujących działań:

 • Organizowanie koncertów piosenki dziecięcej,
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów,
 • Tworzenie wspólnych programów estradowych,
 • Organizowanie przeglądów piosenki dziecięcej,
 • Umożliwienie dokonywania profesjonalnych nagrań i ich prezentacja w mediach,
 • Organizowanie koncertów zawodowych artystów,
 • Organizowanie spotkań z artystami zawodowymi, autorami tekstów i muzyki.

      Przyjmując takie priorytety działalność Centrum Piosenki Dziecięcej stworzyła szerokie możliwości prezentacji szkolnych zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych, zachęciła nauczycieli do tworzenia i upowszechniania programów autorskich, wprowadzania innowacyjnych metod i form nauczania. Mobilizowała dzieci i młodzież do rozwoju zainteresowań artystycznych. Wspierała działalność szkół w zakresie wychowania artystycznego stwarzając wiele możliwości do pokazu swoich dokonań, integrowała środowisko nauczycieli zajmujących się edukacją artystyczną i na tym gruncie stworzyła płaszczyznę współpracy między szkołami.

      Oprócz działalności promocyjnej w Centrum Piosenki Dziecięcej swoje zamiłowania rozwijały i rozwijają liczne formacje muzyczne: zespoły Rytm, Gama, Mezar, Kram, Kolorowa Układanka, Wesołe Nutki, Klub Miłośników Piosenki, Klub Młodego Gitarzysty, zespoły wokalne na poziomach klas II - VI oraz Studio Piosenki Solowej. Soliści naszego studia mogą poszczycić się wieloma bardzo prestiżowymi nagrodami ogólnopolskimi, wojewódzkimi i regionalnymi. Niektórzy wykonawcy osiągnęli bardzo wysoki poziom i są zapraszani do występów w koncertach obok profesjonalnych artystów. Piosenki przez nich wykonywane miały swoje liczne premiery w radiu i telewizji.


ODROBINA HISTORII

     Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu od "zawsze" była znana ze swoich artystycznych zamiłowań. Istnieje bardzo wiele potwierdzeń licznych osiągnięć i sukcesów dzieci i młodzieży z "piętnastki". Jednak na potrzeby tej witryny szczególną uwagę pragnę poświęcić  okresowi 1986 - 2011, gdyż jest to czas, w którym jestem  nauczycielem muzyki w tej placówce (Artur Mykita).

       Początki to chór, następnie różne formacje zespołowe, aż w roku 1989 dzięki wielu zabiegom ówczesnego dyrektora Pana Kazimierza Ziętary, który dołożył wszelkich starań aby wyposażyć nas w odpowiedni sprzęt i instrumenty powstał zespół instrumentalny, który zaczął odnosić pierwsze sukcesy na arenie miejskiej. Tworzyli go: Maciej Hop - gitara, Dorota Kruk - gitara, Tomasz Rudnik - gitara, Joanna Malik - metalofon, Elżbieta Flejszar - metalofon,  Sabina Jakubowska - ksylofon, Agata Dobrowolska - melodyka, Izabela Wawro - melodyka. Zespół przyjął nazwę Rytm.

1

     Swoimi występami uświetniał uroczystości szkolne, brał udział w konkursach. W roku 1991 zdobywa wyróżnienie za wysoki poziom artystyczny w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Szkół "Przemyśl '91".

      W kolejnych latach zespół przekształca się w formację instrumentalno - wokalną, i w roku 1993 zdobywa III miejsce w Konkursie "Śpiewaj razem z nami".

     Lata 1993 - 1996 to okres bardzo intensywnej działalności na terenie szkoły i tworzenie wraz z Panią Irminą Drozd i Kazimierą Szmagałą wielkich widowisk teatralno - muzycznych takich jak "Dwunastu", "Powrót", "Jeszcze jeden dzień w raju", "Okna", Kabaret "Bąk" i wielu innych przedstawień, które swoim poziomem i rozmachem zachwycały publiczność. Tu wielki ukłon w stronę Pana Dyrektora Kazimierza Stankiewicza, który bardzo wspierał tego typu działania. Niektóre widowiska prezentowaliśmy szerszej pozaszkolnej publiczności. Jednak to temat na zupełnie inne opracowanie.

      W roku 1996 dyrektorem szkoły zostaje Pan Mirosław Bar. Jako wielki miłośnik sztuki i kultury dziecięcej wyposaża nas w nowe instrumenty. Dysponujemy dwoma keyboardami, gitarami elektrycznymi, otrzymujemy nowy sprzęt nagłaśniający, mikrofony. Dzięki swoim olbrzymim zdolnościom organizacyjnym i zupełnie nowoczesnemu sposobowi działania stwarza nam warunki, które przełamują dotychczasowy stereotyp widzenia dziecięcej kultury szkolnej i pozwalają wypłynąć na "szerokie wody".  Pomaga w organizacji koncertów, planuje nowe przedsięwzięcia, uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach. Powstaje kolejna formacja instrumentalno - wokalna, która jako kontynuację przyjmuje nazwę "Rytm". Tworzyli ją: Katarzyna Szal - gitara, Ktrzysztof Lech - gitara, Wojciech Lech i Justyna Kulaszka - keyboard, Dawid Pinkowicz - gitara, Agata Skwarczyńska - flet, Anna Stachniak - skrzypce, Piernicka Małgorzata - keyboard, Katarzyna Kubicka - wokal.

2

       Zespół jest bardzo często zapraszany do udziału w różnych uroczystościach miejskich i zawsze przyjmowany z wielkim entuzjazmem. Bierze udział w licznych konkursach i  ma na swoim koncie sporo sukcesów, między innymi:

      - III nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki pt. "Śpiewaj razem z nami"

    - w kwietniu 1997 roku Katarzyna Kubicka wraz z zespołem RYTM zakwalifikowała się, po zwycięskim przejściu etapu miejskiego i wojewódzkiego, do etapu międzywojewódzkiego w Rzeszowie w ramach koncertu "Poeci i Pisarze Dzieciom".

      W roku szkolnym 1997/1998 większość członków tego zespołu kończy szkołę i rozpoczyna się nabór do kolejnej formacji, która, jak się później okaże, będzie zdobywać laury na arenie miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

 

 

ZESPÓŁ  "RYTM"

      Początki tej grupy wyłoniły się w trakcie przygotowań programu z okazji 30-lecia Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu pt. "Czy mnie jeszcze pamiętasz". Uroczystości te przygotowywaliśmy wspólnie z Pania Irminą Drozd i Kazimierą Szmagałą.

3

 
       Grupa, która w tym składzie działała od września, zachwyciła publiczność podczas czerwcowych obchodów jubileuszowych. Miała też już na swoim koncie niedawne dwa wielkie sukcesy w konkursach wojewódzkich:
 •  14 marca 1998 - III nagroda dla zespołu RYTM w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki "Śpiewaj razem z nami"
 •  14 czerwca 1998 - "Brązowa Literka" - III nagroda dla zespołu RYTM w Międzywojewódzkim Konkursie "Poeci i Pisarze Dzieciom"  w Rzeszowie.

     Zespół początkowo występował w składzie: Krzysztof Lech - gitara, Katarzyna Wierzbicka - gitara, Katarzyna Zamirska - keyboard,  Małgorzata Hano - keyboard, Elżbieta Zamirska - skrzypce, Agata Skwarczyńska - flet. Śpiewały: Justyna Fic, Magdalena Ponieważ, Natalia Hadała, Katarzyna Kubicka, Katarzyna Leszczyszyn, Natalia Pacuła, Marzena Nitychoruk, Jolanta Lech.

4

W kolejnym roku w zespole pojawiają się nowe osoby i w tym składzie Rytm występuje przez kolejne kilka lat.

5

Bartosz Zdzioch - gitara, Katarzyna Wierzbicka - gitara, Katarzyna Zamirska - keyboard, Piotr Wierzbicki - keyboard, Elżbieta Zamirska - skrzypce, Żaneta Kułaga - flet. Śpiew: Justyna Fic, Magdalena Ponieważ, Natalia Hadała, Katarzyna Kubicka, Małgorzata Hano, Katarzyna Leszczyszyn, Natalia Pacuła, Marzena Nitychoruk.

      Rytm był jedną z najczęściej występujących formacji dziecięcych w mieście. Miał na swoim koncie również koncerty międzynarodowe na Ukrainie i Słowacji. Utwory w ich wykonaniu prezentowały media lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Zagrał setki różnych koncertów, występów uświetniając wiele uroczystości i imprez. Brał udział w wielu konkursach i przeglądach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim odnosząc wiele spektakularnych sukcesów.

Wszystko zaczęło się od rytmu -  tego co w duszy grał i tego co nam pięknie śpiewał.

      To troska o dalszy rozwój ich talentu, niezwykłe wręcz zainteresowanie tym hobby w naszej szkole oraz chęć zapewnienia możliwości kontynuacji zamiłowań muzycznych pozostałym naszym wykonawcom spowodowała, że powołaliśmy do życia Centrum Piosenki Dziecięcej.

 

SZKOLNA LISTA PRZEBOJÓW

      Posiadanie własnego Studia Nagrań zrodziło nowy projekt w postaci "Szkolnej Listy Przebojów" na antenie Przemyskiego Radia HOT, którego pomysłodawczyniami były Katarzyna Leszczyszyn i Katarzyna Kubicka - solistki zespołu Rytm.

8

      Dzięki przychylności ówczesnego Redaktora Naczelnego Pana Rafała Porady przez trzy lata, od 17 lutego 2002 do kwietnia 2005 roku (likwidacja Radia HOT) program prowadzony przez dwie Kasie był emitowany na antenie radiowej.  Swoją premierę w jego ramach miało 106 piosenek nagranych przez naszych młodych wykonawców z przemyskich, i nie tylko, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem a kolejne notowania drukował tygodnik Życie Podkarpackie. Głosować na swoich ulubionych wykonawców można było telefonicznie, listownie na kuponach zamieszczonych w Życiu Podkarpackim i elektronicznie na naszej szkolnej stronie internetowej. O zainteresowaniu świadczyć może liczba oddawanych głosów - grubo ponad tysiąc na każde notowanie. Program miał też swoją wersję telewizyjną, którą emitowała na żywo Przemyska Telewizja Kablowa TOYA.  Piosenki do listy nagrywane były w naszym Szkolny Studiu Nagrań Dźwiękowych.

9

 

      Ten program był prawdziwą "szansą na sukces" dla wielu naszych młodych artystów, którym nigdy nie będzie dane dotrzeć na przykład do prawdziwej "Szansy na sukces".

 

 

 

 

 

 

                                            INNE FORMACJE MUZYCZNE DZIAŁAJĄCE W CPDZ


       Zespół "Kolorowa układanka" - tworzyli go uczniowie klasy muzyczno - tanecznej. Występował w trakcie uroczystości szkolnych. Brał udział w serii koncertów w Łodzi - między innymi w Łódzkiej Filharmonii. Tworzyli go: Karolina Droń, Bartosz Chudzio, Maciej Stopa, Przemysław Rudy, Emanuela Szczurek, Marta Zacharczyk, Sylwia Wiątek.

 

 

 

11

 

       Zespół wokalny "Wesołe nutki" - brał udział w koncertach i przeglądach piosenki. Swoimi występami uświetniał uroczystości szkolne i organizowane przez różne instytucje miejskie np. Urząd Miasta, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, różne stowarzyszenia  itp. Tworzyły go: Agnieszka Walciszewska, Agnieszka Siedlecka, Marzena Sosnowska, Wioleta Sas, Justyna Piróg, Katarzyna Nowakowska, Justyna Ponieważ,  Dominika Skowronek, Joanna Derdzińska.

12

         Zespół "KRAM" - zespół był bardzo często i chętnie zapraszany do różnych koncertów. Swoimi występami uświetniał uroczystości szkolne i organizowane przez różne instytucje miejskie. Formację tworzyli: Karolina Droń, Gabriela Cieplicka, Weronika Stanuch, Ewa Zając, Jakub Kubicki.

13

       Zespół "GAMA" - tworzą nasze uczennice kontynuujące naukę w gimnazjach. Zespół często koncertuje, nagrywa, bierze udział w festiwalach, przeglądach i konkursach piosenki. Zarówno grupa jak i poszczególne solistki są laureatami wielu nagród i wyróżnień. Zespół tworzyły: Agnieszka Walciszewska, Agnieszka Siedlecka, Justyna Kunysz, Marzena Sosnowska, Wioleta Sas, Paulina Kumięga, Justyna Ponieważ.

14

       Duet "MEZAR" - czyli Karolina Droń i Gabriela Cieplicka, jest laureatem wielu prestiżowych nagród na festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich. Swoimi występami zachwycał niejedną publiczność, która zgodnie stwierdzała, że tak dobranych dwóch głosów to ze "świecą szukać".

15

         STUDIO PIOSENKI SOLOWEJ - adresowane jest do solistów pragnących doskonalić swój talent wokalny. Wielu z nich zapisało swoje sukcesy na "złotych kartach" historii Centrum Piosenki Dziecięcej. Przez wiele lat umilali nam życie swoim śpiewem: Katarzyna Kubicka, Katarzyna Leszczyszyn, Małgorzata Hano, Marzena Nitychoruk, Żaneta Kułaga, Justyna Fic, Magdalena Ponieważ, Natalia Pacuła, Natalia Hadała, Aneta Granda, Justyna Ponieważ, Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Walciszewska, Wioleta Sas, Marzena Sosnowska, Justyna Kunysz, Ewa Zając, Jakub Kubicki, Daniel Leszczyszyn, Karolina Droń, Magdalena Olszańska, Magdalena Fejdasz, Agnieszka Wajda, Gabriela Cieplicka, Dominika Zając, Marta Gofryk, Ewa Solska, Dajana Skrzypek. W chwili obecnej swoje talenty nadal doskonalą:  Weronika Stanuch, Marlena Maciewicz, Sylwia Pszeniczka, Maciej Baran, Aleksandra Paczewska, Weronika Król, Anna Białoń, Katarzyna Domagalska, Beata Czyżowska, Jakub Ponieważ, Monika Seredyńska.

13_a

 

 

ORGANIZACJA KONKURSÓW, KONCERTÓW, PRZEGLĄDÓW

      Oprócz czynnego udziału w rożnych konkursach oraz życiu kulturalnym naszego miasta i regionu Centrum Piosenki Dziecięcej jest organizatorem wielu koncertów przeglądów i pokazów, które już w obecnym czasie nabrały cyklicznego charakteru. Na szczególną uwagę zasługują:
          
      Gala Piosenki Dziecięcej - to koncert na powitanie wiosny. W tym roku odbędzie się już XI edycja. Udział w nim biorą zaproszeni wykonawcy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Dwa półtoragodzinne koncerty przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego cieszą się od lat wielkim zainteresowaniem.

    Szkolne Prezentacje Artystyczne - Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej. Jest to kilkudniowe święto kultury szkolnej. Udział w nim biorą reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z całego powiatu w dziedzinie tańca, teatru i piosenki. Przegląd trwa trzy dni i połączony jest z warsztatami artystycznymi ze wspomnianych już dziedzin. Prowadzą je wybitni specjaliści z Polski. W trzecim dniu odbywa się Koncert Galowy z udziałem zaproszonych gości, władz miasta i przedstawicieli instytucji oświatowych. Od 2007 roku  przegląd ma zasięg regionalny i odbywa się w dwóch etapach. Eliminacje w Lubaczowie, Jarosławiu Przeworsku i Przemyślu. Finał przeglądu odbywa się w Przemyślu i jest wielkim wydarzeniem artystycznym promującym szkolną kulturę sceniczną. Z całego finałowego dnia rokrocznie dzięki uprzejmości Pana Błażeja Krajewskiego kręcony jest pamiątkowy film, który otrzymują w formie płyty DVD wszyscy uczestnicy finału. Jak zwykle obszerną relację przedstawia Przemyska Telewizja Kablowa TOYA, która od lat medialnie patronuje naszym przedsięwzięciom. W ubiegłym roku prawie grubo ponad tysiące młodych wykonawców wzięło udział w poszczególnych etapach Szkolnych Prezentacji Artystycznych. Przegląd odbywa się od 2002 roku i obecnie przygotowywana jest jego kolejna edycja.

      Przedszkolne Prezentacje Artystyczne - to przegląd bliźniaczy w stosunku  do Szkolnych Prezentacji, ale adresowany do przedszkolaków. Przegląd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i daje możliwość szerokiej prezentacji dokonań najmłodszych artystów i ich opiekunów. Tak jak i w przypadku Szkolnych Prezentacji obszerną relację przedstawia Przemyska Telewizja Kablowa TOYA. Konkurs odbywa się od 2004 roku.

      Wszystkie Dzieci Są Nasze - to festyn z okazji Dnia Dziecka, który trzykrotnie ( w latach 1999,2000,2001 ) organizowaliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Niesłyszących. Całodniowy piknik na przemyskim rynku połączony z koncertami i konkursami zgromadził wielotysięczną publiczność.

       Wielki Piknik Charytatywny - festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka organizowany od ośmiu lat  przez Życie Podkarpackie wraz ze służbami mundurowymi i innymi instytucjami kultury. Od pierwszej edycji współpracujemy przy jego organizacji. Do naszych zadań należy przygotowanie dopołudniowego ponad czterogodzinego bloku artystycznego, w którym swoje umiejętności prezentują wykonawcy z przemyskich szkół i instytucji kultury. Stwarza to możliwość zaprezentowania się młodym artystom przed bardzo dużą publicznością.

      Koncerty z cyklu "Dzieci - Dzieciom". Jest to szereg bardzo wielu występów, już dziś nie do policzenia, które organizujemy z różnych okazji. Widownię stanowią dzieci i młodzież - stąd ta nazwa. Od wielu lat w ramach tych widowisk młodzi wykonawcy mogą zaprezentować swoje umiejętności  i poczuć się jak "gwiazdy". Koncerty te mają swoją niesamowitą i fantastyczną atmosferę. Szereg z nich zagraliśmy w Domach Dziecka i Domach Pomocy Społecznej.

      Koncerty Kolęd i Pastorałek - rokrocznie bardzo starannie przygotowujemy się do okresu kolędniczego. Ma to związek z festiwalami i przeglądami kolęd, w których od wielu lat z bardzo dużymi sukcesami bierzemy udział. W Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu już dwukrotnie zdobyliśmy I miejsce, trzy razy II, raz III i raz wyróżnienie. Są to bardzo wysokie miejsca, gdyż rywalizacja o nie toczy się pomiędzy zespołami z całej niemal Polski (Szczecin, Katowice, Lublin, Białystok, Warszawa i wiele innych). Podjęte trudy przygotowań mają następnie swoje odzwierciedlenie w licznych koncertach w kościołach i instytucjach kultury w kraju i za granicą (Ukraina, Słowacja).

       Jasełka Integracyjne - jest to idea wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, którą współorganizujemy wraz z dziećmi ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-wychowawczych i współpracującymi z nami przedszkolami miejskimi. Piękny nastrojowy spektakl już od wielu lat odbywa się u nas w szkole przy wypełnionej po brzegi sali.

      To tylko najważniejsze przedsięwzięcia estradowe, które organizujemy i dzięki którym stwarzamy naszym wychowankom możliwość szerokiego pokazu swojego talentu. Bierzemy również udział w niezliczonej ilości koncertów organizowanych przez inne instytucje, które zawsze z wielką przyjemnością zapraszają naszych wykonawców.  Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniach i realizacji festynów z okazji Parady Mikołajowej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Dziecka. Takie podejście zachęca i motywuje do ciągłego doskonalenia, bo nasi młodzi artyści widzą sens w ciężkiej, czasem wielogodzinnej pracy w salach ćwiczeń.

      Prowadząc tak szeroką działalność Centrum Piosenki Dziecięcej angażuje do współpracy bardzo wiele osób i  instytucji. Środowisko chętnie i żywiołowo współpracuje z nami, a  instytucje otaczają nas opieką i pomocą.  W ten sposób udało nam się zaangażować do realizacji naszej wizji  wręcz armię ludzi, którzy potrafili dostrzec sens takiej pracy. Wymienić tu należy Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wydział Edukacji oraz Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

      Wielkie oparcie mamy również w rodzicach naszych podopiecznych. To oni przygotowują stroje, dekoracje, motywują swoje dzieci do nieustannego wysiłku. Są często siłą napędową i wiernym odbiorcą naszych poczynań. Dzięki ich ciągłemu wsparciu, codziennej obecności, ?bycia z nami? wspinamy się coraz wyżej. To od nich również zależą nasze sukcesy.

     W centrum naszej uwagi jest stała  promocja młodych talentów i ich dokonań w lokalnych mediach. Dokładamy wielu starań, aby osiągnięcia naszych podopiecznych "przekuwać" na poczucie satysfakcji i motywację do rozwoju.  Wszystkie te wydarzenia mają swoje odzwierciedlenie w dziesiątkach artykułów prasowych, listach gratulacyjnych, relacjach radiowych i telewizyjnych przedstawiających ich dokonania.

Medialnie szkołę wspierają :

-Tygodnik Życie Podkarpackie, dziennik Super Nowości i Nowiny
-Telewizja Regionalna TVP 3
-Przemyska Telewizja Kablowa TOYA
-Radio "Rzeszów"
 

KILKA NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ
 

W ciągu tych wielu lat wydarzyło się tak wiele, że czasem aż trudno w to uwierzyć. Oto  zaledwie kilka wątków z bardzo bogatej historii naszych koncertów i wyjazdów. 

Rok 1999

 
 • Udział w koncercie charytatywnym  "Pomóżmy Dzieciom Kosowa"
 • Koncert w Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu i Huwnikach
 • Udział w koncercie "Stop narkotykom"
 • Koncert w Ustrzykach z okazji kwesty na rozbudowę szpitala dziecięcego
 • Audycje w Radiu HOT, Radiu Rzeszów i Telewizji TOYA prezentujące kolędy w wykonaniu zespołu Rytm
 

Rok 2000

 
 • IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Razem z  Towarzystwem Walki z Kalectwem  i Stowarzyszeniem Wspierania Niesłyszących założyliśmy w szkole Sztab WOŚP. Zbiórka pieniędzy przez naszych wolontariuszy przeszła wszelkie oczekiwania. Nasz sztab zebrał blisko 168 tyś zł.  Z okazji Finału wydrukowaliśmy plakat oraz napisałem piosenkę, która stała się "Hymnem" Przemyskiego IX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piosenkę wykonał Rytm i była bardzo często emitowana w Telewizji Rzeszów. Wraz z zespołem Rytm na przemyskim rynku śpiewał ją wiceprezydent miasta Przemyśla Jerzy Krużel. Zespół Rytm, jako jedyny zespół lokalny wystąpił na głównej scenie, dając 30 - minutowy koncert, który został bardzo ciepło przyjęty. W uznaniu naszej pracy otrzymaliśmy zaproszenie od Jurka Owsiaka do udziału w jego programie - Kręcioła.
 • Udział w programie Kręcioła - Jurka Owsiaka, który emitowany był w II programie Telewizji Polskiej. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda realizacja takiego programu.
 • Program "Jak to z Rytmem było?" w Klubie Niedźwiadek. Spektakl przygotowany przez  Rytm  przedstawiający najważniejsze wydarzenia związane z zespołem. Bardzo wesoły a niekiedy wzruszający spektakl wzbudził wielki zachwyt  zaproszonych gości.
 

Rok 2001

 
 • Koncert  kolęd w Klubie "Niedźwiadek".
 • Jasełka przygotowane wspólnie z uczniami Gimnazjum Salezjańskiego.
 • Koncert podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "O puchar Ziemi Przemyskiej"
 • Nagrania wideoklipów do trzech kolęd dla PTK TOYA.
 • Koncert w Horyńcu w ramach spotkań artystycznych "Przystanek Horyniec".
 • Koncert z Janem Wojdakiem w Centrum Rozrywki "SING - SING".
 

Rok 2002

 
 • Wyjazd do Łodzi - podczas czterodniowego pobytu na zaproszenie  Zespołu Piosenki i Tańca "Pędziwiatry" zagraliśmy serię koncertów - między innymi w Filharmonii Łódzkiej.
 • Inauguracja  "Szkolnej listy przebojów" w klubie "Niedźwiadek" - otwarcie na żywo transmitowała Telewizja TOYA.
 • Koncert w Przeworsku z okazji obchodów "Dni Przeworska".
 • Koncert na Przemyskim Rynku podczas WINCENTIADY .
 • Udział w koncercie z okazji Jubileuszu 15-lecia zespołu KORALIK w Centrum Kulturalnym.
 

Rok 2003

 
 • IDOL to program telewizji POLSAT. W Przemyślu odbywał się pierwszy etap eliminacji i mieliśmy to szczęście, że Katarzyna Leszczyszyn,  Aneta Granda i  Małgorzata Hano zostały nominowane do II etapu w Katowicach. Nie udało się nam przejść dalej, ale zobaczyliśmy na własne oczy, jak funkcjonuje taki wielki telewizyjny show. Dwa lata później wybraliśmy się również do "Szansy na sukces". Pomimo braku dalszej nominacji byliśmy bardzo dobrze ocenieni no i zobaczyliśmy "kuchnię" tego programu.
 • Nagrania teledysku do kolędy "Cicha noc" - nagranie odbyło się w Katedrze Przemyskiej i było związane z wydaniem płyty "Kolędy Pięciu Narodów". Realizatorem i reżyserem filmu był Pan Błażej Krajewski. Teledysk emitowany był przez cały świąteczny okres w Przemyskiej Telewizji Kablowej TOYA.
 

Rok 2004

 
 • Koncerty promujące płytę "Kolędy Pięciu Narodów" -  w Przemyskiej Katedrze, na Zamku Kazimierzowskim, seria koncertów w Łosiu woj. małopolskie i Hazlinie - Słowacja.
 • 600-lecie Parafii Polskiej w Mościskach na Ukrainie - wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Przemyśl wystąpiliśmy w blisko dwugodzinnym koncercie. Nasze pokazy wzbudziły wielkie zainteresowanie i entuzjazm licznie zgromadzonej publiczności.
 • Nagranie przez Telewizję Rzeszów - "Program 3" teledysków do wszystkich pastorałek z płyty "Pastorałki z Zielonego Wzgórza". Program ten do dziś prezentowany jest w Boże Narodzenie w TVP 3. Przemyska Telewizja Kablowa TOYA również zrealizowała nagrania do tej płyty i prezentowała je w każdym swoim programie. Felieton z realizacji nagrań zrobiło również Radio Rzeszów, na którego antenie regularnie prezentowane były nasze pastorałki.
 • Koncert w Pałacu Młodzieży we Lwowie z okazji obchodów Dni Polonii na Świecie.
 

Rok 2005

 
 • Promując płytę "Pastorałki z Zielonego Wzgórza" zagraliśmy serię koncertów, które spotykały się z niezwykłą wprost życzliwością, a prezentowane pastorałki wzbudzały zachwyt.  Zostaliśmy również zaproszeni na koncerty do Mościsk i Strzelczysk na Ukrainie.
 • Nagranie piosenki "Przemyśl to Przemyśl" na płycie "Piosenki Festiwalowe Jana Wojdaka" przez Katarzynę Kubicką z zespołem Rytm. Płyta ukazała się nakładem wydawnictwa Kwart Music Polska w całym kraju. Część nagrań do tej piosenki została zrealizowana w naszym Szkolnym Studiu Nagrań Dźwiękowych co również jest odnotowane na tej płycie. Pierwszy koncert promocyjny w Studiu Radia Rzeszów był emitowany na żywo. Telewizja Rzeszów zrealizowała teledysk do tej właśnie piosenki i emitowała go na swojej antenie.
 • Udział w kolejnym koncercie radiowym w Radiu Kraków organizowanym przez Jana Wojdaka i promującym płytę "Piosenki Festiwalowe".
 • W ramach Międzynarodowych Spotkań Piosenkarzy śpiewaliśmy na rzeszowskim rynku. Koncert organizowany był przez Estradę Rzeszowską przy wsparciu Telewizji Rzeszów. Wystąpiliśmy z 45 - minutowym programem, który wzbudził duże zainteresowanie i gromki aplauz kilkutysięcznej widowni.
 

Rok 2006

 
 • Nagranie teledysku w Telewizji Rzeszów było  główną nagrodą za zdobycie przez Karolinę Droń I miejsca w konkursie "Śpiewaj razem z nami". Nagranie odbyło się w Klubie "Pod Palmą" w Rzeszowie. Karolinie towarzyszył zespół Kram w składzie: Weronika Stanuch, Gabriela Cieplicka, Ewa Zając.
 • Nagranie piosenek do płyty "ABC Pięciolatka" wydanej przez WSiP.
 • Udział w Wielkiej Paradzie Mikołajowej na Przemyskim Rynku.
 • Udział w koncercie z okazji  pierwszej edycji "Dni Zamku Kazimierzowskiego".
 

Rok 2007

 
 • Udział w koncercie "Poeci i Pisarze Dzieciom" w Rzeszowie oraz seria koncertów w Bibliotece Pedagogicznej, które były bardzo entuzjastycznie przyjmowane.
 • Udział w pięknym Koncercie Noworocznym na Zamku Kazimierzowskim.
 • Nagrania do płyty "Od grosika do złotówki" wydanej przez Fundację Młodieżowej Przedsiębiorczości.
 • Koncert w ramach Jarmarku Świątecznego na Przemyskim Rynku.
 

Rok 2008

 
 • Program Patriotyczny w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie z okazji odznaczenia szkoły medalem PRO MEMORIA przygotowany wspólnie z recytatorami pod kierunkiem Pani Beaty Maciupy.
 • Nagrania w Radiu Rzeszów - to główna nagroda za zdobycie miejsc I - III w XVIII Przeglądzie Piosenki "Śpiewaj Razem z Nami". W nagraniach udział brały: Marta Gofryk, Sylwia Pszeniczka, Marlena Maciewicz. Piosenki zostały wydane na płycie festiwalowej.
 • Udział w  koncercie z okazji Dnia Matki w Centrum Kulturalnym.
 • Światowy Dzień Książki - występ w Klubie "Niedźwiadek".
 • Koncert uświetniający "Fajowe dyktando" organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Przemyślu.
 

Rok 2009

 
 • Koncert podczas uroczystego wręczenie nominacji "Przemyślanin roku 2009"
 • Nagrania piosenek do płyty "Razem w szkole" wydanej przez WSiP.
 • Nagrania piosenek do płyty "Wesoła szkoła i przyjaciele" wydanej przez WSiP.
 • Majowe Święta - koncert plenerowy w amfiteatrze na wzniesieniu w Przemyślu. Organizowaliśmy go wraz z Gimnazjum Nr 5 i Młodzieżowym Domem Kultury. Obszerną relację przedstawiła Przemyska Telewizja Kablowa TOYA.
 • Koncert z okazji otwarcia wystawy w Muzeum Przemyskim związanej z wydarzeniami czerwcowymi w 1989 roku.
 • Koncert w Mościskach na Ukrainie z okazji 20-lecia powstania Związku Polaków na Ukrainie. W uroczystości udział brali również: Prezydent Przemyśla, przemyscy radni, Konsul Generalny RP we Lwowie i wielu oficjalnych gości.
 • Wielka Parada Mikołajowa na przemyskim Rynku
 • Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia Centrum Piosenki Dziecięcej
Rok 2010

 

 • Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez Szkołę Tańca A - Z
 • Koncert w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Nagrania piosenek do płyty "Zanim zostaniesz pierwszakiem" wydanej przez WSiP.
 • Udział w audycji prowadzonej przez Radio Rzeszów - "Przemyśl miasto wyjątkowe"
 • Koncert w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na Basztowej
 • Występ w ramach kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom" na Zamku Kazimierzowskim
 • Koncert w ramach Wielkiego Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego
 • Koncert z okazji Dnia Nauczyciela na Zamku Kazimierzowskim
 • Koncert z okazji Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin i Powiatów w Hali Sportowej
 • Wielka Parada Mikołajowa na przemyskim Rynku
Rok 2011
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Koncert kolęd w Urzędzie Miasta na spotkaniu opłatkowym Prezydenta Miasta
 • Koncert z okazji wręczenia stopni awansu zawodowego nauczycielom z powiatu przemyskiego
 • Koncert w klubie Piwnice - Centrum Kulturalne z okazji otwarcia wystawy fotograficznej
 • Koncert z okazji Dnia Studyjnego dla grupy nauczycieli z Niemiec
 • Udział w koncercie z okazji Dnia Matki w Centrum Kulturalnym
 • Występ w ramach kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom" na Zamku Kazimierzowskim
 • Koncert w "BURSIE SZKOLNEJ" z okazji podsumowania roku szkolnego.
 • Koncert w ramach Wielkiego Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego
 • Koncert w klubie Piwnice - Centrum Kulturalne z okazji V Ogólnopolskich Spotkań Szaradzistów
 • Koncert na Przemyskim Rynku w ramach "Turnirju Osiedli"
 • Program słowno - muzyczny w ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości pod Pomnikiem "Orląt Przemyskich"
 OSIĄGNIĘCIA, NAGRODY, SUKCESY 

      Oprócz wielu osiągnięć i sukcesów wokalistów z CPDz, samo Centrum jako struktura  dwukrotnie zostało nagrodzone bardzo prestiżowymi nagrodami.

 • Nagroda specjalna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla Centrum Piosenki Dziecięcej w III  Konkursie Ligi Powiatów Polskich. Projekt CPDz uzyskał bardzo wysokie oceny i znalazł się w dziewiątce finalistów z ponad 360 zgłoszonych projektów z całej Polski. Nagrodę odbieraliśmy w Pałacu Prezydenckim w obecności Prezydenta  Aleksandra Kwaśniewskiego ? 7 czerwca 2002.
 •  
 • Wyróżnienie Centrum Piosenki Dziecięcej przez Prezydenta Miasta  doroczną Nagrodą Miasta Przemyśla dla Twórców Kultury.  Nagrodę odebraliśmy z rąk prezydenta Roberta Chomy na Zamku Kazimierzowskim podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta - 3 maja 2003.
Doroczna_Nagroda_-_CPDz Prezydent_Kwaniewski_-_nagrodaLiga_inicjatyw_-_dyplom

 
NAJWIĘKSZE SUKCESY MUZYCZNE

DYPLOM_1

DYPLOM_2

DYPLOM_3

DYPLOM_5

DYPLOM_6

DYPLOM_4

DYPLOM_7

 

 

               

ROK

NAZWA KONKURSU

OSIĄGNIĘCIA

1991

Wojewódzki Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół Przemyśl '91 Wyróżnienie dla zespołu RYTM

1993

III Wojewódzki Przegląd Piosenki "Śpiewaj razem  z nami" II nagroda dla zespołu RYTM

 

 

1997

VII Wojewódzki Przegląd Piosenki "Śpiewaj razem  z nami" III nagroda dla zespołu RYTM
XI Międzywojewódzki Konkurs Literackie A.B.C. "Poeci i Pisarze Dzieciom"- eliminacje regionalne Nominacja  do międzywojewódzkiego finału dla Katarzyny Kubickiej wraz z zespołem RYTM

1998

XII Międzywojewódzki Konkurs Literackie D.E.F "Poeci i Pisarze Dzieciom"-finał w Rzeszowie III nagroda  "Brązowa Literka" dla zespołu RYTM
VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki "Śpiewaj razem  z nami" III nagroda dla zespołu RYTM

1999

IX  Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" II nagroda dla zespołu RYTM
XII Wojewódzki Konkurs Literackie G.H.I.J.  "Poeci i Pisarze Dzieciom" - finał w Rzeszowie I nagroda "Złota Literka" dla zespołu RYTM Nagroda Publiczności - zespół RYTM Wyróżnienie: Żaneta Kułaga

2000

V Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek - Jarosław 2000 III nagroda dla zespołu RYTM
X  Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" II nagroda dla zespołu RYTM
II nagroda dla Katarzyny Kubickiej Wyróżnienie: Marzena Nitychoruk, Małgorzata Hano
I Przegląd Piosenki organizowany przez Wojskowy Ośrodek Kultury w Przemyślu I  nagroda: dla zespołu RYTM
I  nagroda: Katarzyna Kubicka, Małgorzata Hano
II nagroda:  Katarzyna Leszczyszyn, Marzena Nitychoruk
III nagroda: Natalia Hadała
Wyróżnienie: Magdalena Ponieważ, Justyna Fic, Natalia Pacuła, Żaneta Kułaga

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Jarosław 2001 I nagroda dla zespołu RYTM
XI Przegląd Piosenki "Śpiewaj razem  z nami" I nagroda  dla zespołu RYTM
II nagroda Katarzyna Leszczyszyn Wyróżnienie: Marzena Nitychoruk, Natalia Hadała
II Festiwal Dzieci i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka" - eliminacje powiatowe Nominację do Finału Wojewódzkiego otrzymali: Zespół RYTM  i  Katarzyna Kubicka
II Festiwal Dzieci i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka" - finał wojewódzki Nominację do finału ogólnopolskiego w Krakowie otrzymali: Zespół RYTM i Katarzyna Kubicka
II Festiwal Dzieci i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka" - finał ogólnopolski w Krakowie Nagroda specjalna Jana Wojdaka - Katarzyna Kubicka
Zespół RYTM i Katarzyna Kubicka zostali zaproszeni do nagrań na płycie "Piosenki festiwalowe"
IV Konkurs Piosenki "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk  2001 I nagroda: zespół RYTM
I nagroda: Katarzyna Leszczyszyn
I nagroda : Katarzyna Kubicka
Wyróżnienie - Natalia Hadała

2002

VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Jarosław 2002 Wyróżnienie dla zespołu RYTM

 

XII Przegląd Piosenki "Śpiewaj Razem z nami" II nagroda: zespół RYTM                       
I nagroda: Małgorzata Hano    
II nagroda: Katarzyna Leszczyszyn
III nagroda: Agnieszka Siedlecka                  Wyróżnienie: Agnieszka Walciszewska,  Natalia Hadała i Magdalena Olszańska
VIII Telewizyjny Turniej Najmłodszychw Łańcucie I nagroda: zespół RYTM

 

VII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje rejonowe Nominację otrzymały:  Katarzyna Kubicka, Małgorzata Hano, Natalia Hadała
Wyróżnienie: Katarzyna Leszczyszyn
VII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje regionalne w Przeworsku   Nominację do ogólnopolskiego finału otrzymała:  Małgorzata Hano  
V Konkurs Piosenki "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk  2002

 

I nagroda: zespół RYTM
I nagroda:  Agnieszka Walciszewska
I nagroda:  Katarzyna Kubicka
II nagroda: Małgorzata Hano
III nagroda: Katarzyna Leszczyszyn

2003

XII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  eliminacje rejonowe Nominację do finału regionalnego  otrzymują: Dominika Zają, Ewa Zając, Karolina Droń, Justyna Ponieważ, Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Walciszewska, Magdalena  Fejdasz, Zespół Wesołe Nutki
XII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem z nami" - finał wojewódzki II  nagroda: Agnieszka Walciszewska  
Wyróżnienie: Zespół Wesołe Nutki 
VIII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje rejonowe Nominację otrzymały: Katarzyna Kubicka i Agnieszka Walciszewska
VIII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje regionalne w Przeworsku Nominację do finału ogólnopolskiego otrzymała: Katarzyna   Kubicka
Eliminacje do telewizyjnego programu IDOL

 

Nominację do II etapu w Katowicach otrzymały: Katarzyna Leszczyszyn,  Aneta Granda i  Małgorzata Hano

2004

 

 

 

 

 

IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Jarosław 2004 II nagroda dla duetu - Katarzyna Kubicka i Katarzyna Leszczyszyn
XIII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" - eliminacje rejonowe Nominację do finału otrzymują: Dominika Zając, Weronika Stanuch, Karolina Droń, Gabriela Cieplicka, Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Waliszewska, Justyna Kunysz, duet MEZAR i zespół GAMA
XIII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  finał wojewódzki Wyróżnienie: Weronika Stanuch, Gabriela Cieplicka
IX Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje rejonowe Nominację otrzymują: Katarzyna Leszczyszyn, Agnieszka Waliszewska, Justyna Kunysz, Agnieszka Siedlecka
Wyróżnienia: Weronika Stanuch, Jakub Kubicki, Aneta Granda
IX Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -   eliminacje regionalne w Przeworsku Wyróżnienia otrzymują: Katarzyna Leszczyszyn, Agnieszka Siedlecka, Justyna Kunysz
Konkurs Literackie ABC "Poeci i Pisarze Dzieciom" - etap rejonowy Nagrodę i nominację do dalszego etapu otrzymuje duet MEZAR
Konkurs Literackie ABC "Poeci i Pisarze Dzieciom" -  etap powiatowy Nagrodę otrzymuje: duet MEZAR 
Karolina Droń i Gabriela Cieplicka zostają zaproszone do prac Jury Dziecięcego etapu wojewódzkiego
VII  Konkurs Piosenki  "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk 2004 III nagroda: Katarzyna Kubicka i Agnieszka Siedlecka
III Podkarpacki Festiwal Piosenki Turystycznej I nagroda: duet MEZAR
I Przegląd Pieśni  Patriotycznej i Kresowej Wyróżnienie otrzymuje: duet Mezar

2005

X Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Jarosław 2005 I nagroda dla zespołu RYTM
XIV Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  eliminacje rejonowe

 

Nominacje do finału otrzymują: Dominika Zając, Weronika Stanuch Karolina Droń, Gabriela Cieplicka Jakub Kubicki, Agnieszka Walciszewska Justyna Kunysz, duet MEZAR
XIV Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" - finał wojewódzki III nagroda: duet MEZAR
Wyróżnienie: Dominika Zając
X Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -   eliminacje rejonowe Nominację otrzymują: Gabriela Cieplicka, Agnieszka Walciszewska, Justyna Kunysz, Katarzyna Leszczyszym,  Małgorzata Hano
X Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -   eliminacje regionalne w Przeworsku Nominację do Ogólnopolskiego Finału otrzymuje: Katarzyna Leszczyszyn Wyróżnienie: Justyna Kunysz
VIII  Konkurs Piosenki  "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk 2005 I nagroda: Justyna Kunysz
I nagroda: Katarzyna Leszczyszyn
III nagroda: Dominika Zając
III nagroda: duet MEZAR
Wyróżnienie: Weronika Stanuch

2006

XV Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem z nami" - eliminacje rejonowe Nominacje do finału otrzymują: Dominika Zając, Weronika Stanuch, Karolina Droń, Jakub Kubicki, Wioleta Sas, Agnieszka Walciszewska, Justyna Kunysz, Zespół Gama
XV Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  finał wojewódzki

 

I nagroda:  Karolina Droń
II nagroda: Justyna Kunysz
III nagroda:  zespół GAMA
Wyróżnienie: Wioletta Sas
Główną nagrodą za zdobycie przez Karolinę  I-go miejsca , było nagranie teledysku do jednej piosenki w Telewizji Rzeszów.
XI Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje rejonowe Nominację otrzymują: Gabriela Cieplicka, Karolina Droń, Ewa Zając, Justyna Kunysz Wyróżnienia: Dominika Zając, Weronika Stanuch i Agnieszka Walciszewska. Agnieszka Siedlecka

XI Konkurs  Piosenki ?Wygraj sukces?-  eliminacje regionalne w Przeworsku

Nominację do ogólnopolskiego finału otrzymuje: Justyna Kunysz

WyróżnienieKarolina Droń

IX  Konkurs Piosenki  "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk 2005 I nagroda: Justyna Kunysz  
I nagroda: duet MEZAR 
II nagroda: Karolina Droń
II nagroda: zespół GAMA 
Wyróżnienia: Agnieszka Walciszewska, Agnieszka Siedlecka
II Przegląd Piosenki Ekologicznej w Przemyślu I nagroda w kategorii zespołów: duet MEZAR

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Międzyszkolny Przegląd Kolęd  i  Pastorałek w Przemyślu III nagroda: Marlena Maciewicz
XII Ogólnopolski Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Jarosław 2007 II miejsce: duet MEZAR

 

XVI Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" - finał wojewódzki

 

I nagroda: Justyna Kunysz
III nagroda: Weronika Stanuch
Wyróżnienie: Marta Gofryk
Piosenki laureatów pierwszych trzech miejsc wydane zostały na festiwalowej płycie.
VII Konkurs Piosenki Angielskiej - Tarnobrzeg 2007 - finał w Tarnobrzegu Wyróżnienie - Justyna Kunysz

 

XII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje rejonowe Nominację otrzymują: Agnieszka Wajda, Marlena Maciewicz, Justyna Kunysz Wyróżnienie: Agnieszka Siedlecka
XII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -   eliminacje regionalne w Przeworsku Nominację do Ogólnopolskiego Finału otrzymuje:  Justyna Kunysz
XII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  Finał Ogólnopolski II nagroda: Justyna Kunysz
( nagrody pierwszej nie przyznano)
X Konkurs Wokalny "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk 2007 I nagroda:  Justyna Kunysz
I nagroda:  Weronika Stanuch
I nagroda:  duet MEZAR
II nagroda: Agnieszka Wajda
Wyróżnienie: Agnieszka Siedlecka
Konkurs Literatura i Dzieci - eliminacje rejonowe Nominację otrzymały: Marta Gofryk, Agnieszka Wajda, Dominika Zając
Konkurs Literatura i Dzieci - eliminacje regionalne Nominację otrzymały: Marta Gofryk, Dominika Zając
Konkurs Literatura i Dzieci - Finał Wojewódzki  w Rzeszowie III nagroda: Marta Gofryk
Wyróżnienie: Dominika Zając

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Przemyślu III nagroda: Ewa Solska
III nagroda: Marlena Maciewicz
Wyróżnienie: Agnieszka Wajda, Dominika Zając
XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek -
 Jarosław 2008
II nagroda:  Justyna Kunysz
XVII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" - eliminacje rejonowe

 

Nominacje do finału otrzymały: Marta Gofryk, Sylwia Pszeniczka, Maciek Baran, Marlena Maciewicz, Agnieszka Wajda, Weronika Stanuch.
XVII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" - finał wojewódzki

 

I nagroda: Marta Gofryk
II nagroda: Sylwia Pszeniczka
III nagroda: Marlena Maciewicz
Jedną z nagród było nagranie w Studiu Radia Rzeszów piosenek przez laureatów pierwszych trzech nagród, które zostały wydane na festiwalowej płycie
VIII Konkurs Piosenki Angielskiej - Tarnobrzeg 2008 - eliminacje rejonowe Nominacja do finału: Justyna Kunysz Wyróżnienia otrzymały: Marlena Maciewicz, Dominika Zając
VIII Konkurs Piosenki Angielskiej - Tarnobrzeg 2008 - finał w Tarnobrzegu I nagroda: Justyna Kunysz
XIII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -   eliminacje rejonowe Nominację otrzymują: Marta Gofryk, Sylwia Pszeniczka, Marlena Maciewicz, Weronika Stanuch, Agnieszka Siedlecka Justyna Kunysz Wyróżnienia: Ewa Zając, Dominika Zając
XIII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje regionalne w Przeworsku Nominację do Ogólnopolskiego Finału otrzymuje: Justyna Kunysz
Wyróżnienie: Marta Gofryk, Weronika Stanuch
XIII Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces"-  Finał Ogólnopolski Wyróżnienie: Justyna Kunysz
XI Konkurs Wokalny "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk 2008

 

I nagroda: Marta Gofryk  
III nagroda: Sylwia Pszeniczka 
I nagroda: Ewa Zając  
III nagroda: Dominika Zając
III nagroda: Agnieszka Siedlecka Wyróżnienie: Weronika Stanuch
Konkurs Literatura i Dzieci - eliminacje rejonowe Nominację otrzymały: Marlena Maciewicz, Sylwia Pszeniczka
Konkurs Literatura i Dzieci - eliminacje regionalne Nominację otrzymała: Marlena Maciewicz
Konkurs Literatura i Dzieci - Finał Wojewódzki w Rzeszowie V nagroda: Marlena Maciewicz

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Przemyślu I nagroda:  Marlena Maciewicz
XVIII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  eliminacje rejonowe Nominację do finału otrzymali: Anna Białoń, Katarzyna Domagalska, Weronika Król, Marlena Maciewicz, Weronika Stanuch
XVIII Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  finał wojewódzki

 

I nagroda: Marlena Maciewicz
III nagroda: Anna Białoń
Wyróżnienie: Weronika Stanuch
Nagroda Jury Dziecięcego: Anna Białoń,  Marlena Maciewicz
Szkolne Prezentacje Artystyczne 2009 - etap rejonowy Nominację do finału otrzymują: Marlena Maciewicz, Ewa Zając
II Przegląd Piosenki Dziecięcej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych  w Przemyślu I miejsce: Anna Białoń
II miejsce: Weronika Król
Nagroda Jury Dziecięcego: Anna Białoń
IXKonkurs Piosenki Angielskiej - Tarnobrzeg 2009 - eliminacje regionalne Nominacja do finału: Marlena Maciewicz, Justyna Kunysz, Weronika Stanuch, Wyróżnienia: Dominika Zając, Ewa Zając, Gabriela Cieplicka
IXKonkurs Piosenki Angielskiej - Tarnobrzeg 2009 - finał w Tarnobrzegu GRAND PRIX: Justyna Kunysz
I miejsce:  Marlena Maciewicz
Wyróżnienie: Weronika Stanuch
XII Konkurs Wokalny "I ty możesz zaśpiewać" Przeworsk 2009 I miejsce:  Marlena Maciewicz
Wyróżnienie: Marta Gofryk, Dominika Zając,
XIV Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces" -  eliminacje rejonowe Nominację otrzymują: Weronika Król, Marlena Maciewicz, Weronika Stanuch, Ewa Zając, Justyna Kunysz
Wyróżnienia: Marta Gofryk, Sylwia Pszeniczka, Maciej Baran, Dominika Zając
XIV Konkurs  Piosenki "Wygraj sukces"-  eliminacje regionalne w Przeworsku Nominację do finału ogólnopolskiego: Marlena Maciewicz, Justyna Kunysz Wyróżnienie: Weronika Stanuch
XIV KonkursPiosenki "Wygraj sukces" 2009 - finał ogólnopolski II miejsce:  Marlena Maciewicz
Wyróżnienie: Justyna Kunysz
Konkurs Literatura i Dzieci - Finał Wojewódzki w Rzeszowie Wyróżnienie: Anna Białoń

2010

Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek Przemyśl 2010 III nagroda: Maciej Baran
Wyróżnienie:  Weronika Król
XIX Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  eliminacje rejonowe Nominacje do finału otrzymały: Kacper Dudek, Anna Białoń, Marlena Maciewicz, Weronika Stanuch, Dominika Zając.
XIX Przegląd Piosenki  "Śpiewaj razem  z nami" -  finał wojewódzki Wyróżnienie: Marlena Maciewicz
XV KonkursPiosenki "Wygraj sukces" 2010 - etap rejonowy Nominację do II etapu otrzymały: Anna Białoń, Maciej Baran, Marlena Maciewicz, Gabriela Cieplicka,
Wyróżnienia: Aleksandra Paczewska, Jakub Ponieważ, Sylwia Pszeniczka, Dominika Zając,
XV KonkursPiosenki "Wygraj sukces" 2010 - etap regionalny Nominację do etapu finału ogólnopolskiego: Marlena Maciewicz
VIII Szkolne Prezentacje Artystyczne 2010 - etap rejonowy Nominację do finału rejonowego otrzymuje: Marlena Maciewicz
III Przegląd Piosenki Dziecięcej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Przemyśl 2009 II miejsce: Karolina Bednarczyk
Wyróżnienie: Kacper Dudek
XIKonkurs Piosenki Angielskie - Tarnobrzeg 2010 - eliminacje regionalne

 

Nominacja do finału wojewódzkiego: Marlena Maciewicz
Wyróżnienia: Sylwia Pszeniczka, Anna Białoń, Aleksandra Paczewska, Dominika Zając, Weronika Stanuch
XKonkurs Piosenki Angielskie - Tarnobrzeg 2010 - finał wojewódzki III miejsce:  Marlena Maciewicz
Wyróżnienia: Sylwia Pszeniczka, Anna Białoń, Aleksandra Paczewska, Dominika Zając, Weronika Stanuch
X Konkurs Piosenki Angielskie - Tarnobrzeg 2010 - finał wojewódzki III miejsce:  Marlena Maciewicz
XIII Konkurs Wokalny "I ty możesz zaśpiewać" w Przeworsku 2010 I nagroda: Aleksandra Paczewska
II nagroda: Anna Białoń
III nagroda: Maciej Baran
Wyróżnienie: Marta Gofryk, Dominika Zając
ABC Poeci Pisarze Dzieciom - eliminacje miejskie 2010 Nominację do II etapu otrzymała: Anna Białoń i Weronika Król
ABC Poeci Pisarze Dzieciom - eliminacje rejonowe 2010 Nominację do finału w Rzeszowie otrzymała: Anna Białoń

2011

Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek Przemyśl 2011

 

I nagroda: Maciej Baran
II nagroda: Jakub Ponieważ
III nagroda: Anna Białoń
Wyróżnienie: Aleksandra Paczewska i Monika Seredyńska
XIX Przegląd Piosenki "Śpiewaj Razem z Nami" 2011 - eliminacje rejonowe Nominacje do finału otrzymały: Monika Seredyńska Weronika Stanuch
XIX Przegląd Piosenki "Śpiewaj Razem z Nami" 2011 - finał wojewódzki Wyróżnienie: Weronika Stanuch
XV KonkursPiosenki "Wygraj sukces" 2011 - etap rejonowy

 

Nominację do II etapu otrzymały: Aleksandra Paczewska Marlena Maciewicz Weronika Stanuch
Wyróżnienia: Sylwia Pszeniczka, Jolanta Wróbel, Monika Seredyńska
XVI KonkursPiosenki "Wygraj sukces" 2011 - etap regionalny Przeworsk Nominację do etapu finału ogólnopolskiego Tarnobrzegu: Marlena Maciewicz Weronika Stanuch
XVI KonkursPiosenki "Wygraj sukces" 2011 - Finał ogólnopolski Tarnobrzeg I miejsce:  Weronika Stanuch
III miejsce: Marlena Maciewicz
VIII Szkolne Prezentacje Artystyczne 2011 - etap rejonowy Nominację do finału rejonowego otrzymuje: Aleksandra Paczewska Marlena Maciewicz
VIII Szkolne Prezentacje Artystyczne 2011 ? finał regionalny Tytuł LAUREATA
( w kategorii piosenka) - Marlena Maciewicz
IV Przegląd Piosenki Dziecięcej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Przemyśl 2011 I miejsce i  Nagroda Jury Dziecięcego Monika Seredyńska
XIKonkurs Piosenki Angielskie - Tarnobrzeg 2011 - eliminacje regionalne Nominacja do finału wojewódzkiego: Anna Białoń Marlena Maciewicz Dominika Zając
XIKonkurs Piosenki Angielskie - Tarnobrzeg 2011 - finał wojewódzki I miejsce:  Marlena Maciewicz
III miejsce:  Dominika Zając
Wyróżnienie: Anna Białoń
XIV Konkurs Wokalny "I ty możesz zaśpiewać" w Przeworsku 2011 III miejsce:  Anna Białoń,
II miejsce:  Marlena Maciewicz,
II miejsce:  Jolanta Wróbel
I miejsce: Weronika Stanuch,
ABC Poeci Pisarze Dzieciom - eliminacje miejskie 2011 Nominację do II etapu otrzymała: Aleksandra Paczewska
ABC Poeci Pisarze Dzieciom - eliminacje rejonowe 2011 Nominację do finału w Rzeszowie otrzymała: Aleksandra Paczewska

               

 

TWÓRCY NASZYCH NAJWIĘKSZYCH SUKCESÓW

S_1

 

S_2

S_16

S_3

S_4

S_5

S_6

S_7

S_8

S_14

S_9

S_10

S_11

S_12

S_13_n

S_15

Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 19:41 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 19:41

Na skróty