Szkolna Telewizja Internetowa

Przemiany w kulturze, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat, muszą mieć wpływ na polszczyznę, kulturę
i obyczajowość młodych Polaków. Zmiany te uwidaczniają się również w mediach, w tym w telewizji czy Internecie.
Są one o tyle cennym i istotnym źródłem informacji, gdyż dotyczą współczesnego nastolatka i od najmłodszych lat
oddziałują na jego język, a także sposób pojmowania świata.

Telewizja i Internet to bardzo popularne formy przekazu informacji i propagowania określonych wzorów,
stanowią dla młodego odbiorcy źródło wiedzy o świecie. Ponieważ młode pokolenie stanowi już nową e-generację,
wychowaną na komunikacji internetowej, posługującą się na co dzień komputerem i Internetem, proponujemy
wszystkim uczniom Szkolną Telewizję Internetową, która będzie charakteryzować się aktualnością treści,
wszechstronnością tematyki z różnych przedmiotów, a także publiczną dostępnością (termin e-generacja
przyjmujemy za prof. Kazimierzem Ożogiem, Nowy język polski po roku 1989, [w:] Literatura i język wczoraj i dziś,
pod red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s. 21.). Celej Szkolnej Telewizji Internetowej jest masowy przekaz informacji skupiony na popularyzowaniu tematów z różnych przedmiotów, zaprezentowanych przy tym w ciekawej formie.
Rozwój mediów elektronicznych pozwala nam aktualnie na przesyłanie nie tylko informacji, ale i obrazów (zdjęć, filmików).

Ufamy, iż Szkolna Telewizja Internetowa umożliwi uczniom uczestnictwo w różnych zdarzeniach mających miejsce
w szkole i poza nią, dostarczy informacji na temat tych wydarzeń, w końcu wprowadzi w rolę wirtualnego uczestnika. 
Artur Mykita, Agnieszka Pomianek-Pudłocka
Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 19:37 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 19:37

Na skróty